Sống chết bình an B - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1366 | 28-05-2011

Sống chết bình an B - Thích Nhật Từ

Sống chết bình an B - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Nổi Hoành Nhị, Nam Định, ngày 11-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1388,Song-chet-binh-an-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.