Sống Chết Bình An - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1319 | 24-11-2011

Sống Chết Bình An - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Sống Chết Bình An - Thích Nhật Từ - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Nổi Hoành Nhị, Nam Định, ngày 11-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1389,Song-chet-binh-an-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.