Sống đẹp - ĐĐ. Thích Trí Minh

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

335 | 08-06-2017

Sống đẹp - ĐĐ. Thích Trí Minh

Pháp thoại do ĐĐ. Thích Trí Minh giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-05-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.