Sống hạnh phúc - Chết thanh thản - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2270 | 08-03-2013

Sống hạnh phúc - Chết thanh thản - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Sống hạnh phúc - Chết thanh thản - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/02/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5867,Song-hanh-phuc---Chet-thanh-th...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.