Sống Một Ngày Trọn Vẹn - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1424 | 17-07-2013

Sống Một Ngày Trọn Vẹn - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Sống Một Ngày Trọn Vẹn do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh ngày 22.06.2013 - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.