Sống Một Ngày Vui - Thầy. Thích Pháp Hòa (March 16, 2013)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

2358 | 23-07-2013

Sống Một Ngày Vui - Thầy. Thích Pháp Hòa (March 16, 2013)

Sống Một Ngày Vui - Thầy. Thích Pháp Hòa (March 16, 2013)
Giảng tại hội trường Capri, Vancouver.

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.