Sống tỉnh thức và trí tuệ - TT. Thích Nhật Hỷ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

230 | 30-05-2017

Sống tỉnh thức và trí tuệ - TT. Thích Nhật Hỷ

Pháp thoại do TT. Thích Nhật Hỷ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 20 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.