Sống vui sống khỏe - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1682 | 22-04-2011

Sống vui sống khỏe - Thích Nhật Từ

Sống vui sống khỏe - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung tâm người già và tàn tật Thạnh Lộc, Q.12, ngày 13-02-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1344,Song-vui-song-khoe.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.