Sư phạm hoằng pháp 02: Các nguyên tắc hoằng pháp - phần 01 - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

559 | 09-01-2016

Sư phạm hoằng pháp 02: Các nguyên tắc hoằng pháp - phần 01 - TT. Thích Nhật Từ

Sư phạm hoằng pháp 02: Các nguyên tắc hoằng pháp - phần 01
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/01/2016

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/su-pham-hoang-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.