Sư phạm hoằng pháp 06: Đức Phật – Nhà hoằng pháp vĩ đại - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

686 | 23-03-2016

Sư phạm hoằng pháp 06: Đức Phật – Nhà hoằng pháp vĩ đại - TT. Thích Nhật Từ

Sư phạm hoằng pháp 06: Đức Phật – Nhà hoằng pháp vĩ đại - TT. Thích Nhật Từ
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 19/01/2016
Nghe giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/su-pham-hoang-phap...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.