Sư phạm hoằng pháp 10: Ba nguyên tắc dạy Phật pháp- TT. Thích Nhật Từ- 12-03-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

574 | 01-06-2016

Sư phạm hoằng pháp 10: Ba nguyên tắc dạy Phật pháp- TT. Thích Nhật Từ- 12-03-2016

Sư phạm hoằng pháp 10: Ba nguyên tắc dạy Phật pháp do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, ngày 12/3/2016. NGhe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-03-2016/su-pham-hoang-phap...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.