Sư phạm hoằng pháp - TT. Thích Nhật Từ - 29/12/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

639 | 09-01-2016

Sư phạm hoằng pháp - TT. Thích Nhật Từ - 29/12/2015

Sư phạm hoằng pháp
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/12/2015

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/su-pham-hoang-phap...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.