Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thể loại: 
Video

204 | 25-05-2017

Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến tại Úc Châu năm 2017: Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp
Giảng tại Chùa Thiên Ấn (Úc Châu) ngày 01/04/2017 (05/03/Đinh Dậu)
Những bài giảng khác của Thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.