Sự Thành Đạo của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

371 | 07-01-2017

Sự Thành Đạo của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân lễ mừng Phật Thành Đạo, ngày 05-01-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.