Sự thông minh đích thực - ĐĐ Thích Trí Chơn - Phần vấn đáp

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Trí Chơn

1396 | 17-03-2013

Sự thông minh đích thực - ĐĐ Thích Trí Chơn - Phần vấn đáp

Giao lưu với trên 2.000 sinh viên của hơn 50 trường Đại Học toàn quốc VN với đề tài " Sự thông minh đích thực" . Phân tích 3 loại chỉ số thông minh như sau :
IQ : thông minh trí tuệ ( Intellegence Quotial )
EQ : thông minh cảm xúc ( Emotional Quotial )
SQ : thông minh tâm linh (Spiritual Intellegence Quotial )
Người giảng : ĐĐ Thích Trí Chơn
Do Chùa Hoàng Pháp tổ chức

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.