Sức khỏe, tuổi thọ, hạnh phúc và trí tuệ -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

943 | 23-06-2015

Sức khỏe, tuổi thọ, hạnh phúc và trí tuệ -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Sức khỏe, tuổi thọ, hạnh phúc và trí tuệ -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Phước Thiên, Campuchia, ngày 10/04/2015.
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-04-2015/suc-khoe-tuoi-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.