Sức Mạnh Kiên Cố 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa (December 2, 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

959 | 08-03-2013

Sức Mạnh Kiên Cố 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa (December 2, 2012)

Sức Mạnh Kiên Cố 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa (December 2, 2012)
Giảng tại Chùa Hải Đức - Regina, SK.

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.