Thần Tài Gõ Cửa - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1394 | 08-03-2013

Thần Tài Gõ Cửa - Thích Nhật Từ

Thần Tài Gõ Cửa - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 02/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3258,Than-Tai-Go-Cua.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.