Tâm bình thế giới bình - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1336 | 22-04-2011

Tâm bình thế giới bình - Thích Nhật Từ

Tâm bình thế giới bình - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc châu, ngày 13-5-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1538,Tam-binh-the-gioi-binh.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.