Tám điều cần biết - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1252 | 16-08-2012

Tám điều cần biết - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Tám điều cần biết - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/11/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6595,Tam-dieu-can-biet.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.