Tám đức cao quý - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2392 | 16-02-2017

Tám đức cao quý - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-02-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.