Tâm Hạnh Người Tu - Pháp Âm Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

602 | 03-01-2016

Tâm Hạnh Người Tu - Pháp Âm Thích Phước Tiến

Pháp Âm Thích Phước Tiến - Tâm Hạnh Người Tu
Bài pháp thoại do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Đại Tòng Lâm ngày 29/07/2008 (27/06/Mậu Tý)
---
Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?sub_confirmation=1
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
https://www.facebook.com/thichphuoctienfanpage
► Google+:
http://google.com/+thichphuoctienppud
► Twitter:
https://twitter.com/ThichPhuocTien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.