Tâm Hy Sinh Là Đạo Đức Của Người Tu - Thầy Thích Phước Tiến 2018 (mới nhất)

Thể loại: 
Video

189 | 09-10-2018

Tâm Hy Sinh Là Đạo Đức Của Người Tu - Thầy Thích Phước Tiến 2018 (mới nhất)

Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Tâm Hy Sinh Là Đạo Đức Của Người Tu. Giảng tại chùa Hội Khánh (TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 28-09-2018
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.