Tâm kinh 04: Cắt lớp thực tại - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

374 | 19-11-2016

Tâm kinh 04: Cắt lớp thực tại - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03-01-2010

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.