Tâm kinh 06: Phá chấp khổ và chứng đắc - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

283 | 27-08-2016

Tâm kinh 06: Phá chấp khổ và chứng đắc - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24-02-2010

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.