TÂM KINH 07: TRÍ TUỆ VƯỢT SỢ HÃI - TT.THÍCH NHẬT TỪ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

331 | 22-08-2016

TÂM KINH 07: TRÍ TUỆ VƯỢT SỢ HÃI - TT.THÍCH NHẬT TỪ

rình bày: Thích Nhật Từ
Album: Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Giới thiệu: Giảng tại chùa Xá Lợi
Ngày 28/03/2010
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/bat-nha-tam-kinh-giang-giai/tam-kinh-07-t...
--------------------------------------------------------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.