Tâm Kinh 08: Trí tuệ là phép mầu - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

944 | 19-07-2011

Tâm Kinh 08: Trí tuệ là phép mầu - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/05/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5414,Tam-Kinh-08-Tri-tue-la-phep-ma...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.