Tâm Kinh 3: Cắt lớp cái tôi - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

886 | 20-02-2013

Tâm Kinh 3: Cắt lớp cái tôi - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5283,Tam-Kinh-3-Cat-lop-cai-toi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.