Tấm lòng vị tha - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1257 | 30-07-2012

Tấm lòng vị tha - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Tấm lòng vị tha - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Cát Tường, TP. Việt Trì, ngày 26-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1407,Tam-long-vi-tha-A.tsph

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.