Tám Pháp Thế Gian

Thể loại: 
Video

1144 | 14-07-2013

Tám Pháp Thế Gian

Chùa HUỆ QUANG - Quận Tân Phú - Tp HCM
Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.