Tâm Thức Học Phật giáo 01 - Nguồn Tâm Thức - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1231 | 18-11-2012

Tâm Thức Học Phật giáo 01 - Nguồn Tâm Thức - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Tâm Thức Học Phật giáo 01 - Nguồn Tâm Thức - do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 09/11/202 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6997,Tam-thuc-hoc-Phat-giao-01-Nguo...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.