Tâm và hành vi - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1093 | 27-05-2011

Tâm và hành vi - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Tâm và hành vi - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Diệu Huệ, San Francisco, ngày 03-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1965,Tam-va-hanh-vi-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.