Tang chế: Những điều cần biết - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1870 | 31-10-2011

Tang chế: Những điều cần biết - Thích Nhật Từ

Tang chế: Những điều cần biết - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Chùa Giác Ngộ, ngày 03-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1382,Tang-che-Nhung-dieu-can-biet.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.