Tánh Không - Nền Tảng Triết Học Đại Thừa - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Thể loại: 
Video

455 | 03-06-2017

Tánh Không - Nền Tảng Triết Học Đại Thừa - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Tánh Không - Nền Tảng Triết Học Đại Thừa.
Thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm, ngày 02/04/2017 (06/03/Đinh Dậu)
Những bài giảng khác của Thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.