Tha lực và tự lực -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

905 | 27-08-2015

Tha lực và tự lực -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Tha lực và tự lực -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Trúc Lâm, TP. Marseille, Pháp,ngày 20/07/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/tha_luc_va_tu_luc_20_07_2015.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.