THĂM BỆNH VÀ GIÚP NGƯỜI HẤP HỐI - THÍCH NHẬT TỪ - 2011

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

387 | 16-09-2016

THĂM BỆNH VÀ GIÚP NGƯỜI HẤP HỐI - THÍCH NHẬT TỪ - 2011

Thầy Nhật Từ giảng vào ngày 26-03-2011 tại chùa Giác Ngộ.
Nghe MP3 tại đây: http://tusachphathoc.com/phapam/tham_benh_va_giup_nguoi_hap_hoi_26_03_20...

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.