Thành Duy Thức Luận 01 - Giới Thiệu Thành Duy Thức Luận - Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1872 | 12-02-2013

Thành Duy Thức Luận 01 - Giới Thiệu Thành Duy Thức Luận - Nhật Từ

Bài pháp thoại: Thành Duy Thức Luận 01 - Giới Thiệu Thành Duy Thức Luận do Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam, chùa Vạn Hạnh ngày 25-09-2012 - nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6964,Thanh-Duy-Thuc-Luan-01-Gioi-th... - wWw.tusachphathoc.com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.