Thành duy thức luận 02: Mục đích của Tâm thức học - phần 1/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1128 | 29-01-2012

Thành duy thức luận 02: Mục đích của Tâm thức học - phần 1/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 11-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1309,Thanh-duy-thuc-luan-2-Muc-dich...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.