Thành duy thức luận 03: Phá chấp ngã thường còn - phần 3/4

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1084 | 12-12-2010

Thành duy thức luận 03: Phá chấp ngã thường còn - phần 3/4

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 15-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1308,Thanh-duy-thuc-luan-3-Pha-chap...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.