Thành duy thức luận 04: Ngã giả định và các liên hệ vô ngã - phần 5/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

948 | 12-12-2010

Thành duy thức luận 04: Ngã giả định và các liên hệ vô ngã - phần 5/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 18-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1307,Thanh-duy-thuc-luan-4-Nga-gia-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.