Thành duy thức luận 05: Vô ngã và hành vi - phần 1/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1126 | 12-12-2010

Thành duy thức luận 05: Vô ngã và hành vi - phần 1/6

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 22-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1306,Thanh-duy-thuc-luan-5-Vo-nga-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.