Thành duy thức luận 06: Bản chất của pháp - phần 2/7

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1147 | 12-12-2010

Thành duy thức luận 06: Bản chất của pháp - phần 2/7

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 25-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1305,Thanh-duy-thuc-luan-6-Ban-chat...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.