Thành duy thức luận 07: Phá chấp pháp của ngoại đạo - phần 6/7

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

951 | 12-12-2010

Thành duy thức luận 07: Phá chấp pháp của ngoại đạo - phần 6/7

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 29-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1304,Thanh-duy-thuc-luan-7-Pha-chap...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.