Thành duy thức luận 08: Ba phương diện của Alaya - phần 3/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1129 | 13-12-2010

Thành duy thức luận 08: Ba phương diện của Alaya - phần 3/6

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 06-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1303,Thanh-duy-thuc-luan-8-Ba-phuon...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.