Thành Duy Thức Luận 08 - Bản Chất & Phân Loại Ý - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1188 | 29-11-2012

Thành Duy Thức Luận 08 - Bản Chất & Phân Loại Ý - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Thành Duy Thức Luận 08 - Bản Chất & Phân Loại Ý - do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/11/2012 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7000,Thanh-Duy-Thuc-Luan-08-Ban-cha...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.