Thành duy thức luận 09: Hạt giống: Bẩm sinh và huấn luyện - phần 3/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1063 | 13-12-2010

Thành duy thức luận 09: Hạt giống: Bẩm sinh và huấn luyện - phần 3/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 09-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1302,Thanh-duy-thuc-luan-9-Hat-gion...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.