Thành duy thức luận 10: Đặc tính của chủng tử - phần 3/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

924 | 13-12-2010

Thành duy thức luận 10: Đặc tính của chủng tử - phần 3/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 12-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1301,Thanh-duy-thuc-luan-10-dac-tin...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.