Thành Duy Thức Luận 10 - Nhân Duyên Của Thức - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1367 | 10-12-2012

Thành Duy Thức Luận 10 - Nhân Duyên Của Thức - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Thành Duy Thức Luận 10 - Nhân Duyên Của Thức - do TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/11/2012 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7007,Thanh-Duy-Thuc-Luan-10-Nhan-du...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.