Thành duy thức luận 13: Ý thức - Bản chất và loại hình - phần 2/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1292 | 13-12-2010

Thành duy thức luận 13: Ý thức - Bản chất và loại hình - phần 2/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 23-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1298,Thanh-duy-thuc-luan-13-y-thuc-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.