Thành duy thức luận 14: Ý thức - Đối tượng nhận thức - phần 4/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1385 | 13-12-2010

Thành duy thức luận 14: Ý thức - Đối tượng nhận thức - phần 4/5

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 27-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1297,Thanh-duy-thuc-luan-14-y-thuc-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.